ДФ „Земеделие” одобри над 33,4 млн. лв. за общините – кандидати по ПРСР ПДФ Печат Е-мейл
Написано от АВП Консулт   
Петък, 03 Юни 2011 13:50

На заседание на Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) на 03.06.11г. бяха одобрени нови 33 433 820 лв. заинвестиции на общините, кандидатствали по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013.

По публичните мерки 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места” са одобрени 12 проекта със стойност на субсидията 29 225 504 лв. Предметът на инвестициите е за реконструкции на ВиК мрежи и съоръжения; изграждане на общински пътища; ремонт на сграда на дом за деца, лишени от родителска грижа; рехабилитация на църква и манастир, както и за разширение на сграда, предназначена за тежко болни хора.
По мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” одобрените инвестиции са 18. При успешното им реализиране общините ще получат безвъзмездна финансова помощ в размер на  4 208 316 лв.
През тази седмица /30.05-03.06.2011/ ДФЗ извърши плащания и по пет от мерките на ПРСР. Изплатените средства са в размер на 2 269 744 лв. Най-много са преведените субсидии по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” – 2, 1 млн. лв. Останалите са за проекти по двете горските мерки, а също и по мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 431-2 ЛИДЕР – „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”.
Източник: ДФЗ