ДФ „Земеделие” одобри субсидии от над 12 млн. лева за реконструкцията на църкви и читалища ПДФ Печат Е-мейл
Написано от АВП Консулт   
Петък, 09 Декември 2011 14:15
На заседание на Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) бяха приети 15 проектни предложения по мерките 321„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, 322 „Обновяване и развитие на населените места” и 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”.
Субсидиите по заявленията са съответно: 9 294 264 лв. по Мярка 321; 2 914 774 лв. по Мярка 322 и 370 243 лв. по Мярка 122 от Програмата за развитие на селските райони.
Проектът по Мярка 122 предвижда закупуване на специализирана горска техника и оборудване.
Със субсидиите по Мярка 321 някои от общините планират рехабилитиране на пътища, други ще реконструират водопроводни мрежи. Финансовата помощ по Мярка 322 ще допринесе за развитието на духовния живот в селските райони чрез обновяването на църкви и храмове и с ремонта на читалище.
9 декември 2011 г.
Източник: ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция