Приключи работата на оценителната комисия по схема BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали” ПДФ Печат Е-мейл
Написано от АВП Консулт   
Петък, 09 Декември 2011 14:33

Приключи работата на оценителната комисия по схема BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали” по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Схема BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали” беше публикувана през август 2011 г.

С Решение № РД-02-14-2526/08.12.2011 г. на Ръководителя на УО на ОПРР са одобрени всички подадени 7 проектни предложения в рамките на компонент 1 «Болници за активно лечение с възможност да предлагат услуги за долекуване”. Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ възлиза на  30 006 053,10 лв.

Конкретните лечебни заведения и проекти, които ще получат финансиране, са както следва:

  1. Преоборудване с медицинска апаратура, ремонт и мерки по енергийна ефективност за МБАЛ "Ю.Вревская" ЕООД Бяла, област Русе, с размер на предоставената  безвъзмездна финансова помощ 4 404 844,75 лв.
  2. "Реконструкция/възстановяване и оборудване на "МБАЛ Омуртаг" ЕАД - гр.Омуртаг", с размер на предоставената  безвъзмездна финансова помощ 4 446 600,23 лв.
  3. Обновяване и оборудване на "МБАЛ "Проф. д-р Ал. Герчев" Етрополе ЕООД" - гр. Етрополе, с размер на предоставената  безвъзмездна финансова помощ 4 246 193,66 лв.
  4. "Реконструкция, обновяване и оборудване на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД, с размер на предоставената  безвъзмездна финансова помощ 4 159 016,06 лв.
  5. Преустройство и оборудване на "МБАЛ - Тетевен - д-р Ангел Пешев" ЕООД, с размер на предоставената  безвъзмездна финансова помощ 3 991 067,88 лв.
  6. Подкрепа за повишаване на диагностично - лечебния капацитет и подобряване възможностите за долекуване и продължително лечение в "МБАЛ - Разлог" ЕООД, с размер на предоставената  безвъзмездна финансова помощ 4 455 685,42 лв.
  7. Преустройство и модернизиране на МБАЛ-Тутракан с предоставяне на възможност за долекуване, с размер на предоставената  безвъзмездна финансова помощ 4 302 645,10 лв.