Решение № К-01-3/18.01.2012 г. за одобряване на Оценителен доклад по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България” ПДФ Печат Е-мейл
Написано от АВП Консулт   
Вторник, 24 Януари 2012 13:02

Управляващият орган и Междинното звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 публикуват Решение № К-01-3/18.01.2012 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Ръководител на Договарящия орган за одобряване на Оценителен доклад по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.

 

Източик: ОП "Конкурентоспособност"