Два проекта по ОП „Рибарство”получиха над 1.3 милиона лева ПДФ Печат Е-мейл
Написано от АВП Консулт   
Четвъртък, 26 Януари 2012 11:41
Проектите са по мерки 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” и 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата”.
Фонд „Земеделие” изплати безвъзмездна финансова помощ в размер на 302 823 лв. на фирма „Мичик” ООД от град Варна. Това е първият реализиран проект по мярка 2.6 за разширяване и модернизация на рибопреработвателно предприятие. Бенифициентът е извършил модернизация на предприятие в село Слънчево, обл. Варна, чрез изграждане и оборудване на нова хладилна база купуване на специализирана транспортна техника.
Бенефициент по другия проект е фирма „Бул Аква Фиш” ООД от с. Прилеп, общ. Добрич. Той е получил междинно плащане в размер на 1 033 270 лв. за изграждането на рециркулационна система за суперинтензивно отглеждане на бяла риба (сулка). Общата стойност на проекта е 3 140 654 лв., като одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 884 392 лв., или 60% от стойността на одобрените инвестиционни разходи. Проектът трябва да бъде реализиран до началото юли 2012.

Източник: ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция