Местните поделения на вероизповеданията улеснени при кандидатстването за аванс по ПРСР ПДФ Печат Е-мейл
Написано от АВП Консулт   
Петък, 28 Септември 2012 09:56

    Новият документ е специално разработен за местните поделения на вероизповеданията, регистрирани като юридически лица, съгласно чл. 20 от Закона за вероизповеданията, или признати за юридически лица по чл. 10 от същия закон, които са бенефициенти на фонд „Земеделие” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”. Новият образец на банкова гаранция позволява наредител при кандидатстването за авансово плащане да е трето лице, различно от ползвателя на помощта по одобрените проекти. Промяната е въведена, за да могат храмовете да упражняват правото си да получат авансово плащане по договорите си за финансова помощ. Това гарантира равнопоставеност между различните субекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

      Новият образец на банкова гаранция 2 можете да намерите тук: http://www.prsr.bg/merki/Мярка-322/23/index.html.


Източник: ПРСР