ДФ „Земеделие” одобри над 33,4 млн. лв. за общините – кандидати по ПРСР ПДФ Печат Е-мейл

На заседание на Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) на 03.06.11г. бяха одобрени нови 33 433 820 лв. заинвестиции на общините, кандидатствали по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013.

По публичните мерки 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места” са одобрени 12 проекта със стойност на субсидията 29 225 504 лв. Предметът на инвестициите е за реконструкции на ВиК мрежи и съоръжения; изграждане на общински пътища; ремонт на сграда на дом за деца, лишени от родителска грижа; рехабилитация на църква и манастир, както и за разширение на сграда, предназначена за тежко болни хора.
По мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” одобрените инвестиции са 18. При успешното им реализиране общините ще получат безвъзмездна финансова помощ в размер на  4 208 316 лв.
През тази седмица /30.05-03.06.2011/ ДФЗ извърши плащания и по пет от мерките на ПРСР. Изплатените средства са в размер на 2 269 744 лв. Най-много са преведените субсидии по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” – 2, 1 млн. лв. Останалите са за проекти по двете горските мерки, а също и по мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 431-2 ЛИДЕР – „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”.
Източник: ДФЗ