ДФ „Земеделие” подписа нови 78 договора за инвестиции по ПРСР ПДФ Печат Е-мейл

Средствата по Програмата за развитие на селките райони са в размер на 62 млн. лв.

По публичните мерки 321 Основни услуги за населението и икономиката в селските райони, 322 Обновяване и развитие на населените места и 313 Насърчаване на туристическите дейности са подписани 38 договора с общините на стойност 48 737 750 лв.
По частните мерки подписаните договори са както следва:
За развитие на микропредприятия – 25 договора на стойност 7 238 226 лв., а по мярка 311 Разнообразяване към неземеделски дейности – 15 договора на стойност 5 245 790 лв.
Одобрените субсидии ще бъдат използвани от общините за реконструкция на улици и паркове, изграждане на улично соларно осветление, рехабилитация и реконструкция на водопроводни мрежи, ремонт на старчески дом.
С договорираната безвъзмездна финансова помощ кандидатите, с проекти по частните мерки, ще изградят фотоволтаични електроцентрали и къщи за гости.
Договорите по общинските мерки ще бъдат връчени на общините кандидати днес, 16.06.2011 г.
ИЗТОЧНИК:  Държавен фонд „Земеделие”- Разплащателна агенция - 16 юни 2011 г.