ДФ „Земеделие” одобри нови 43 проекта за над 16, 2 млн. лв. и разплати други за 3, 7 млн. лв. ПДФ Печат Е-мейл

Над 16,2 млн. лв. ще бъдат изплатени по проекти на кандидати по ПРСР при успешна реализация на инвестициите им.

На 17.06.11г. Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) одобри 27 проекта с общ размер на субсидиите 11 118 173 лв. по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”. Безвъзмездните финансови средства ще бъдат инвестирани в модернизиране на предприятия за преработване на плодове и зеленчуци,  технологично оборудване за млеко- и месопреработване и производство на вино.
По мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства” бяха одобрени 16 проекта, по които ще се изплатят субсидии на стойност 5 090 716 лв. Субсидиите ще бъдат използвани за закупуване на оборудване за кравеферми, птицеферми и специализирана земеделска техника за преминаване към биологично производство.
През същата седмица бяха извършени и плащания за над 3, 7 млн. лв. по седем от мерките на Програмата за развитие на селските райони (2007 – 2013).
Най – много са преведените средства по мерките 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” – 1 696 245 лв. и 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” – 1 256 090 лв. Останалите субсидии са за развитие на миркопредприятия, залесяване и възстановяване на горите и професионално обучение и информационни дейности.
Източник: ДФЗ / РА