Готови са препоръчителните указания за общините-кандидати по ПРСР ПДФ Печат Е-мейл
За улеснение на общините, възложители по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и НВМОП при изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони, ДФ „Земеделие” публикува препоръчителни указания. Те включват информация за най-често допускани грешки; насоки и препоръки към бенефициентите, както и стандартни формули за изчисление на оценки.
Насоките са разработени въз основа на практиката на ДФ „Земеделие” при осъществяване на последващ контрол над процедури за възлагане на обществени поръчки, финансирани от Европейския фонд за развитие на селските райони, и са в пълно съответствие с получените становища от Агенцията за обществени поръчки по различни казуси и питания.
Указанията имат препоръчителен характер и не са задължителни за бенефициентите, които са възложители на обществени поръчки, съгласно ЗОП.
Източник: ДФЗ