Одобрен е вторият голям проект по ОПРР – Проект за интегриран столичен градски транспорт ПДФ Печат Е-мейл

На 20.07.2011 г. по схема BG161PO001/1.5-02/2010 ”Подкрепа за интегриран градски транспорт в Столична община” е одобрен за финансиране вторият голям проект в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 по смисъла на чл. 39 на Регламент на Съвета ЕО 1083/2006.

Схема BG161PO001/1.5-02/2010 ”Подкрепа за интегриран градски транспорт в Столична община” е публикувана на 4 февруари 2011 г. чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с конкретен бенефициент – Столична община. Проектното предложение е подадено на 20 май 2011г.

Проектът е част от цялостната стратегия на Столична община за развитие на градския транспорт, базирано на ускорено изграждане на метрото и оптимизация на останалите видове обществен транспорт, така че да дават възможност за бърз и удобен превоз до спирките на метрото. Предвидените за финансиране по проекта мерки са: реконструкция и рехабилитация на трамвайни линии (рехабилитация на трамвайната линия на бул. България и изграждане нова трамвайна линия от Семинарията до Дървеница); инсталиране на 600 електронни информационни табла с дистанционно управление предоставящи информация за пътниците в реално време; изграждане на пилотна интелигентна система за управление на трафика за 20 ключови кръстовища в София, която да дава предимство на средствата на градския транспорт; доставка на 50 нови тролейбуса за линиите 1, 2, 5 и 9; провеждане на маркетингово и правно проучване на възможностите за концесия на навесите на спирките на обществения транспорт.

Общата стойност на проекта е 122 482 833,08 лв., от които:
  • 97 791 500,00 лв. безвъзмездна финансова помощ (85% съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 15% средства от националния бюджет
  • 24 691 333,08 лв. собствен принос на кандидата.
Предстои документацията по проекта да бъде изпратена за одобрение на Европейската комисия съгласно изискванията на Регламент на Съвета ЕО 1083/2006.

В рубрика Оценени проекти е публикувано Решение № РД-02-14-1551/20.07.2011 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПРР за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР по горепосочената схема.
Източник: ОПРР