През 2011 Фонд „Земеделие” одобри субсидии от 278 млн. лева за общински проекти по ПРСР ПДФ Печат Е-мейл

 

През изминалата година Държавен фонд „Земеделие” обработи всички инвестиционни предложения, подадени от общини. Заявленията са по мерки 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Размерът на договорената субсидия възлиза на 277 963 227 лв.


Пълният списък на общините, които са подписали договор за финансово подпомагане по ПРСР през 2011 г., е публикуван тук:
http://www.prsr.bg/beneficiaries/Справка-за-одобрените-субсидии-по-мерки-321,-322-и-313-от-ПРСР-за-2011-г./135/index.html

 

Източник: МЗХ / ПРСР