7 млн. лева по ОПАК за подобряване на работата на съдилищата ПДФ Печат Е-мейл

Нови 7 млн. лева се предоставят по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), за подобряване на процеса на управление на човешките ресурси в съдилищата. Средствата са предвидени по новата процедура по програмата, която стартира утре, 8 май 2012 г. Ще бъдат финансирани проекти за повишаване на квалификацията на съдии и съдебни помощници за работа с дела от компетентността на съответния съд, както и за повишаване на квалификацията на административни ръководители, съдебни служители и администратори за по-качествено изпълнение на техните задължения. Проектни предложения ще могат да се подават до 9 юли 2012 г., 17:30 ч.

Новият конкурс за проекти е по подприоритет 2.4 „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.4-08. Общият бюджет на безвъзмездната финансова помощ е 7 млн. лв., минималната стойност за отделните проекти е 50 000 лв., а максималният праг – няма. Проектите трябва да бъдат изпълнени в рамките на 18 месеца. Насоките и всички останали документи за кандидатстване ще бъдат публикувани в рубриката “Нови процедури” на сайта на ОПАК: www.opac.government.bg и на Единния информационен портал: www.eufunds.bg.

Кандидатите могат да задават въпроси по процедурата най-късно до 18.06.2012 г. Срокът за отговор на зададените въпроси от страна на УО е не по-късно от 26.06.2012 г.

Управляващият орган на ОПАК ще проведе информационни дни по процедурата в шестте района за планиране:

08 май, София, х-л „Шератон”, зала „Роял”, 10.00 ч.
14 май, Пловдив, х-л „Новотел Пловдив”, Бизнес зала 1, 10.00 ч.
15 май, Бургас, х-л „Приморец”, зала Ахело, 10.00 ч.
16 май, Варна, х-л „Димят”, зала Перла, 10.00 ч.
17 май, Велико Търново, х-л „Янтра”, Конферентна зала 1, 10.00 ч.
18 май, Враца, х-л „Хемус”, Конферентна зала, 10.00 ч.


Източник: ОПАК