ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРЪТ НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗОРНИЦА РУСИНОВА ЩЕ ПРЕДСТАВИ ВТОРАТА ФАЗА НА СХЕМАТА „БЕЗ ГРАНИЦИ - КОМПОНЕНТ 1” НА ОПРЧР ПДФ Печат Е-мейл

Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова ще представи на 18 септември 2012 г., втората фаза на схемата "Без граници - Компонент 1". Началото е в 10:00 ч. в хотел „Дедеман Принцес”, гр. София, зала Европа. Схемата се реализира в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

„Без граници- Компонент 1” подкрепя проекти за транснационално и междурегионално сътрудничество с организации от държави-членки на ЕС с цел обмяна на модели, идеи и опит в използване на финансовата помощ на ЕСФ в областите заетост, образование и обучение, социално включване, добро управление на проекти и програми. Всяко проектно предложение трябва да съдържа задължително елемент на иновативност.

Във втората фаза на схемата „Без граници – Компонент 1” могат да кандидатстват работодатели (микро, малки, средни и големи предприятия), социално-икономически партньори; неправителствени организации; общини; образователни, обучителни и научни институции и организации; браншови и секторни организации.

Общият бюджет на схемата е на стойност 26 692 794 лева, като бюджетът на едно проектно предложение може да бъде между 50 000 и 300 000 лева.


ИЗТОЧНИК: ОПРЧР