ОПАК публикува за обществено обсъждане процедура по подприоритет 3.2 за централните администрациии ПДФ Печат Е-мейл
Уважаеми кандидати,
 
Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по открита процедура за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ на централните администрации.
Процедурата е по приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”, бюджетна линия BG051PO002/13/3.2-04. Централните администрации могат да кандидатстват с проекти на стойност от 20 000 лв. до 400 000 лв. 
Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е в размер на 3 000 000 лв. Предвиден е 18-месечен срок за изпълнение на одобрените проекти.
Считано от днес започва да тече десетдневен срок за обществено обсъждане. Окончателните Насоки за кандидатстване по настоящата процедура ще бъдат публикувани на 21.03.2013 г. (четвъртък).

Източник: УО на ОП „Административен капацитет"