Г-жа Ирена Младенова ше изпълнява функциите на Ръководител на Управляващ орган на ОПК ПДФ Печат Е-мейл

На основание заповед № РД-16-446/22.03.2013 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, функциите на Ръководител на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 ще се изпълняват от заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма – г-жа Ирена Младенова.

Във връзка с това, всички писма свързани с Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 следва да се адресират до г-жа Ирена Младенова, Ръководител на Управляващия орган.


Източник: УО на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“