С 22 млн. лв. ОПРР финансира два проекта за рехабилитация на второкласни и третокласни пътища ПДФ Печат Е-мейл

С общо 22 млн. лв. безвъзмездна  финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 (ОПРР) ще бъдат финансирани два проекта за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища  в областите  Ямбол  и Враца.

Договорите бяха подписани  в София днес, 22.03.2013 г., от Ръководителя  на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова и инж. Лазар Лазаров, председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”.

Договорите са по схема BG161PO001/2.1-01/2007 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”,  реализирана с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Одобрените за финансиране проекти  са за  второкласни и третокласни пътища, които обслужват вътрешнорегионални връзки. С рехабилитацията им ще се стимулира икономическото развитие и ще се осигури по-добър достъп до райони с потенциал за развитие на туризма.

В област Враца ще бъдат финансирани отсечки  по  второкласния път Криводол – Девене – Борован  с обща дължина приблизително  20 км.

В област Ямбол ще се рехабилитират  отсечки от третокласния път Голям Манастир- Крумово- Инзово - Роза от Район Миладиновци – Роза с  обща дължина около 15 км.

С подписаните днес  2 договора, общият  брой договори, става 49, а  безвъзмездната финансова помощ  по ОПРР, предоставена на Агенция Пътна инфраструктура възлиза на 496 млн. лв. Общият ресурс по схемата за безвъзмездна финансова помощ е 501 млн. лв. В сключените договорите е заложена рехабилитация и реконструкция на общо 901 км второкласни и третокласни пътища, което е 5% от републиканските пътища, уточни инж. Лазаров.Източник: ОПРР