Обществено обсъждане на процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” ПДФ Печат Е-мейл

Започна обществено обсъждане на документация по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”

Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 планира обявяването на открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”.


На основание чл. 14, ал. 5 от ПМС №121/31.05.2007 г. Управляващият орган на ОП "Конкурентоспособност" публикува проект на Насоки за кандидатстване и пакет документи към тях по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”.


Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.30 ч. на 11.04.2013 г. (включително) на следната електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Източник: Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"