Оперативно ръкопводство - BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“ ПДФ Печат Е-мейл

Със Заповед № РД-16-1442/16.10.2013 г. е одобрено Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България“.

 

Оперативното ръководство и приложенията към него, са публикувани в раздел "Документи за изпълнение на сключените договори".


Източник: УО на ОПК