28.08.2015 г.-прием на заявления за по мярка 121 ПДФ Печат Е-мейл

Оптново прием на документи по мярка 121 чрез ЗАПОВЕД № 03-РД/1690 от 28.08.2015 г., за определяне на период на прием на заявления за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.


Източник: МЗХ