Влезе в сила Финансовото споразумение по JESSICA ПДФ Печат Е-мейл

На 19 октомври 2010 г. беше обнародван законът за ратификация на Финансовото
споразумение между правителството на Република България, представлявано от
Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Европейската
инвестиционна банка за създаване на Холдингов фонд по JESSICA, с което
споразумението официално влиза в сила.

С влизане в сила на споразумението, България се нарежда сред първите
страни-членки, които започват реално да изпълняват този нов инструмент на
Структурните фондове на ЕС.

В изпълнение на споразумението, предстои Европейската инвестиционна банка да
обяви покана за избор на Фондове за градско развитие съответно за София и за
шестте големи градове - Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Плевен.

Фондовете за градско развитие ще имат за задача да инвестират финансовият
ресурс по JESSICA, на обща стойност 33 милиона евро, в публично частни
проекти или други проекти за устойчиво градско развитие, чрез предоставяне
на заеми, банкови гаранции или дялово участие.


Източник: МРРБ