ДФ "Земеделие" одобри нови 28 проекта по горските мерки ПДФ Печат Е-мейл

Нови  28 проекта по мерки 223 "Първоначално залесяване на неземеделски гори"
и 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни
дейности" бяха одобрени на заседание на Експертна комисия за осигуряване на
прозрачност (ЕКОП) в ДФ "Земеделие".

Преминалите инвестиционни предложения са от миналогодишния прием, когато
срокът за кандидатстване по горските мерки беше удължен. Размерът на
одобрената субсидия надхвърля  4, 7 млн. лв., като проектите са основно в
областта на залесяване на неземеделски земи и възстановяване на горския
потенциал. Преобладаващата част от инвестициите са още за покупка на
оборудване за противопожарни депа и изграждане на защитни средства.

"При горските мерки субсидията покрива 100 % от стойността на одобрените
разходи и тази възможност би трябвало да се използва максимално от
бенефициентите. За съжаление, интересът към тези мерки остава сравнително
слаб, затова ще насочим усилията си към тяхното популяризиране", съобщи
изпълнителният директор на фонда Светослав Симеонов. Неговите очаквания са
през тази година тенденцията да се промени и да се достигне до
по-голямаусвояемост на предоставените евросредства по ПРСР.