Кредитни инструменти - ІІ. Райфайзенбанк (България) ЕАД ПДФ Печат Е-мейл
Съдържание на статията
Кредитни инструменти
ІІ. Райфайзенбанк (България) ЕАД
ІІІ. СИБАНК
І. УниКредит Булбанк
ІІ. ОББ
ІІІ. MKB Unionbank
ІV. БАНКА ДСК
VІ. СИБАНК
Европейска Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР)
Всички страници

 

ІІ. Райфайзенбанк (България) ЕАД


Ви предлага специална грантова схема за финансиране на инвестиционни проекти по Програма за общинско финансиране от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за общини, публични и частни дружества. ЕИБ е финансираща институция на Европейския съюз, чиято мисия е да подпомага изпълнението на политиката на ЕС чрез предоставяне на дългосрочно финансиране на публичния и частния сектор. http://rbb.bg/bg-BG/Institutional_Clients/.03_municipal
Какво Ви  предлагаме?
Чрез кредитите по Програмата за общинско финансиране на Райфайзенбанк Вие можете да:
- намалите разходите по обслужване на дълга;
- подобрите конкурентоспособността на предлаганите от Вас продукти и услуги;
- реконструирате и модернизирате активите си;
- създадете кредитна история на общината/ дружеството - бенефициент;
- получите висококачествена и безплатна експертна консултация от консултант, който ще Ви помогне с:
- разясняване на процедурите по финансиране по Програмата;
- определяне на допустимостта на проекта;
- извършване на мониторинг за изпълнението на проекта.
- получите безвъзмездна финансова помощ (грант), която се използва за служебно погасяване на главницата. Сумата на безвъзмездната помощ се осигурява от Европейския съюз и се изплаща чрез ЕИБ на 3 части – 25% при сключване на договор за кредит, 25 % при достигане на 50 % завършеност на проекта и останалите 50% - при окончателно завършване на проекта.
За какви проекти можете да ползвате кредитите по Програмата за общинско финансиране?
Проектите следва да са в  съответствие с целите на Програмата за общинско финансиране и да попадат в следните сфери:
- опазване на околната среда;
- развитие и подобряване и инфраструктурата;
- развитие на нови технологии;
- образователна система;
- здравеопазване.
За кого са предназначени кредитите по Програмата за общинско финансиране на Райфайзенбанк?
Общини, публични или частни дружества, извършващи общински услуги в полза на местната общност. Всеки бенефициент трябва да е регистриран съгласно българското законодателство, да оперира на територията на  страната и да отговаря на следните изисквания:
- предметът му на дейност да не включва производство, маркетинг или дистрибуция на тютюневи изделия, твърд алкохол, алкохол, хазарт, оръжия и други дейности, включени в списък с изключените проекти от гледна точка на екологичната политика на ЕИБ;
- да не извършва дейност, противоречаща на националните екологични, здравни норми и норми по безопасността на труда на Р. България;
- да не е получавал друг грант по същия проект от Програмата за общинско финансиране на ЕИБ или друга международна финансова институция;
- наличието на финансиране от два европейски източника да не надвишава 90% от общите инвестиционни разходи.
Какви са параметрите на кредитите по Програмата за общинско финансиране на Райфайзенбанк?
Проекти по Програмата за общинско финансиране
Минимален размер на кредита - 40 000 евро
Безвъзмездна помощ (грант) – използва се за служебно погасяване на главницата по кредита - до 2,5 % от стойността на проекта
Срок на кредита - min. 4 години
Срок на изпълнение на проекта - max. 5 години
Погасяване - по договаряне
Лихва - определя се индивидуално за всеки отделен проект
Обезпечение - по договаряне


 

Информация

за изпълнение на Оперативните програми:

Популярни


Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79