Кредитни инструменти - ІІІ. СИБАНК ПДФ Печат Е-мейл
Съдържание на статията
Кредитни инструменти
ІІ. Райфайзенбанк (България) ЕАД
ІІІ. СИБАНК
І. УниКредит Булбанк
ІІ. ОББ
ІІІ. MKB Unionbank
ІV. БАНКА ДСК
VІ. СИБАНК
Европейска Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР)
Всички страници

 

ІІІ. СИБАНК

За да предостави все по привлекателни условия на своите клиенти СИБАНК подписа договор с Европейската инвестиционна банка за отпускане на кредити на стойност 25 млн. евро. 3 млн. евро от кредитната линия са предназначени за проекти на общини и изпълнители на общински проекти. Финансовото предимство за общините е възможността за получаването на безвъзмездна субсидия до 5% от размера на кредита с ресурс от ЕИБ.

„ЕВРОПРОЕКТ” - КРЕДИТ С РЕСУРС НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКАЦелева група:

Общини и изпълнители на общински проекти;

Предназначение:

Финансиране на инвестиционни проекти - Икономически, технически и финасово обосновани проекти за обновяване и изграждане на общинска инфраструктура (Нови проекти и проекти за модернизация);

Срок на реализация на проекта:

До 5 години;

Размер на проекта:

От 40 000 до 5 000 000 евро;

Области:

Проекти в областта на околната среда, инфраструктурата, здравеопазването и образованието;

Размер на кредита:

До 5 000 000 евро, но максимум до 50% от общата стойност на всеки конкретен инвестиционен проект, останалите със собствени средства или средства на СИБАНК;

Срок на кредита:

Минимален 48 месеца – максимален до 120 месеца

Обезпечение:

Ипотека на недвижим имот и особен залог на ДМА; особен залог на вземане върху собствените приходи по сметки на общината; особен залог на парични средства в СИБАНК

Гратисен период:

в зависимост от спецификата на проекта, но не повече от един месец, считано от датата на въвеждане в експлоатация на инвестицията;

Лихва по кредити:

6 месечен EURIBOR + договорена надбавка

Финансово предимство:

Възможност за получаване на субсидия до 5% от финансирането от ЕИБ - субсидията може да се използва единствено за погасяване на кредита.

Такси:

Без такса за разглеждане на документи
Други такси във връзка с обслужване на кредита: по договаряне

 • Достъп до преференциален финансов ресурс в подкрепа на осъществяването на Вашите инвестиционните проекти и развитие на дейността Ви;
 • Финансиране до 100% от стойността на проекта, от които до 50% с ресурс на ЕИБ;
 • Финансово предимство – получаване на субсидия
 • Без такса за разглеждане на искане за кредит;
 • Възможност за ползване при облекчени условия други услуги на Банката;
 • Възможност за ползване на консултантска помощ за подготвяне на проект по Оперативните програми на ЕС;

    •  

  Информация

  за изпълнение на Оперативните програми:

  Популярни


  Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

  Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

  Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

  Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

  Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

  Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

  Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

  Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

  Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79