Кредитни инструменти - ІІ. ОББ ПДФ Печат Е-мейл
Съдържание на статията
Кредитни инструменти
ІІ. Райфайзенбанк (България) ЕАД
ІІІ. СИБАНК
І. УниКредит Булбанк
ІІ. ОББ
ІІІ. MKB Unionbank
ІV. БАНКА ДСК
VІ. СИБАНК
Европейска Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР)
Всички страници

 

ІІ. ОББ

http://ubb.bg/bg-BG/FCK/294 http://ubb.bg/bg-BG/FCK/292

Мостови кредит по Оперативни програми на ЕСКредитополучател

МСП, съгласно критериите на съответната Оперативна програма

Предназначение

мостово кредитиране, в размер до одобрената безвъзмездна финансова помощ по съответната мярка в Оперативната програма, за срок до получаването й

Валута

лева или евро

Лихва

Базисен Лихвен Процент на ОББ /в лева и евро/ + надбавка, според оценката на риска

Размер

мин. допустим размер 5 хил. лв.
Размерът на кредита е до размера на одобрената безвъзмездна финансова помощ

Усвояване

на траншове, съгласно сроковете на изпълнение на проекта

Срок на кредита

до изплащане на безвъзмездната финансова помощ
Максимален срок – срокът за завършване на инвестициите по договора за безвъзмездна финансова помощ, увеличен с 6 месеца

Гратисен период

по договаряне

Погасяване

по договаряне, получената безвъзмездна помощ служи за погасяване на кредита

Обезпечение

залог на вземане на безвъзмездната финансова помощ

Допълнително условие

в случай на самоучастие на клиента и изрично изискване на финансиращата програма за депозиране на собствените средства по проекта по специална (Ескроу) сметка, тази сметка трябва да е открита в ОББ


Инвестиционен кредит по Оперативни програми на ЕС


Кредитополучател

МСП, съгласно критериите на съответната мярка в Оперативната програма

Предназначение

Дългосрочен кредит, покриващ до 100% от общите допустими разходи по проекта, кандидатстващ по съответната мярка

Валута

лева или евро

Лихва

По договаряне. В зависимост от степента на риска и самоучастието на клиента, Банката дава от 5 до 10 % отстъпка от действащата си лихвена политика

Размер

Мин. размер на кредита – 5 000 лв.
Участие на банката в проекта до 100%

Усвояване

На траншове, съгласно сроковете за изпълнение на проекта

Срок на кредита

Макс. срок 10 г.

Гратисен период

По договаряне

Погасяване

По договаряне
Получената безвъзмездна помощ служи за погасяване на кредита

Обезпечение

Залог и/или ипотека на дълготрайни активи, включително новопридобитите, покриващи минимум 100% размера на кредита
Залог на бъдещо вземане – безвъзмездната помощ по програмата

Допълнително условие

В случай на самоучастие на клиента и изрично изискване на финансиращата програма за депозиране на собствените средства по проекта по специална (Ескроу) сметка, тази сметка трябва да е открита в ОББ 

Информация

за изпълнение на Оперативните програми:

Популярни


Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79