ДФЗ публикува списък с бенефициенти, получили субсидии за недопустими за подпомагане площи за 2009 г. ПДФ Печат Е-мейл

На електронната страница на Държавен фонд „Земеделие” е публикуван списък на земеделски стопани, които за кампания 2009 по линия на директните плащания са получили субсидии за площи, недопустими за подпомагане.

Това е установено вследствие на проверки за допустимост на площите. Част от субсидираните площи за кампания 2009 не са допустими за подпомагане. По тази причина следва земеделските стопани да възстановят част от получената сума.
Общо в списъка попадат 5 800 земеделски стопани. 1 220 от тях вече са получили европейските си средства за кампания 2010, те ще получат националните си доплащания, след като им бъде удържана сумата, която трябва да възстановят за кампания 2009. Това ще се случи след връчването на акта за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ и след връчването на този акт, те ще могат да получат субсидиите си за кампания 2010 г. до края на месец април.
За останалите земеделски стопани, на които все още не са преведени европейски субсидии и национални доплащания за кампания 2010, ще им бъде удържана сумата, която трябва да възстановят, а разликата ще им бъде изплатена.
Земеделските стопани ще бъдат поканени в Областните дирекции на ДФЗ за получаване на акт за установяване на публично държавно вземане.
Източник: Държавен фонд „Земеделие”- РА