Холдингов фонд JESSICA за България – избор на фондове за градско развитие ПДФ Печат Е-мейл

Чрез  JESSICA за България, Европейската инвестиционна банка, отправя покана за заявяване на интерес с цел избор на един или няколко фонда за градско развитие, които ще получат финансиране от приблизително 61 205 010 лева от Холдинговия фонд JESSICA за улесняване на плащанията от европейските структурни фондове под формата на възмездни инвестиции в публично-частни партньорства или други градски проекти, включени в интегрирани планове за устойчиво развитие на градовете.

 

Източник: ЕИБ - http://www.bei.org