Усвоен е 94 % от бюджета по пчеларската програма ПДФ Печат Е-мейл

По националната пчеларска програма до момента в ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция са приети 1384 заявления за подпомагане на обща стойност 6 млн. 388 хил. лв. Общият бюджет по отворените мерки на програмата за финансовата 2011 година е в размер на 6 млн. 554 хил. лв. Това означава, че е ангажиран около 96% от предвидения финансов ресурс на програмата.

Министърът на земеделието и храните одобри преразпределението на бюджета по пчеларската програма, с което се осигурява максимално усвояване на ресурса за годината. По този начин повече земеделски производители ще имат възможност да се възползват от нея. Документи се приемат във всички Областни дирекции на ДФ „Земеделие” до изразходване на годишния бюджет, определен за „Борба срещу вароатозата”, „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед” и „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелни кошери в общността”.
Приканваме пчеларите да кандидатстват по програмата, тъй като към момента свободният финансов ресурс по трите мерки и сектори е над 166 хил. лв.
Припомняме, че за „Борба срещу вароатозата”, в сектора „Разходи за осъществяване на ветеринарен контрол и оказване помощ от пчелари-проверители”, могат да кандидатстват пчелари-проверители, които имат необходимата квалификация за извършване на пролетни профилактични прегледи. Финансовата помощ е в размер на 90% от одобрените разходи.
По втория сектор от мярка „Разходи за препарати в борбата срещу вароатозата” документи могат да подават, както физически и юридически лица, така и сдружения на пчелари, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Финансовата помощ е в размер на 80% от одобрените разходи.
За „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед” заявления могат да подават физически, юридически лица или сдружения на пчелари, регистрирани като земеделски производители. Финансовата помощ е в размер на 80% от одобрените разходи.
По „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в общността” - сектори „Закупуване на нови кошери” и „Закупуване на отводки/рояци” и  „Закупуване на пчелни майки”, могат да кандидатстват физически и юридически лица, регистрирани като земеделски производители. Финансовата помощ е в размер на 70% от одобрените инвестиционни разходи за кошери и отводки и съответно 50% за рояци и 60% за пчелни майки.
Подписалите договор с ДФ „Земеделие” пчелари вече могат да подават заявления за плащане, след като са извършили предвидените по договора инвестиционни разходи.
Източник: ДФЗ - Разплащателна агенция