ДФ „Земеделие” изплати над 4 млн. лева по проекти ПДФ Печат Е-мейл

Държавен фонд „Земеделие” изплати 4 211 570 лв. за 71 проекта по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. От тях 1 848 414 лв. са изплатени за 10 проекта по мярка 121 "Модернизация на земеделски стопанства". По мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” са разплатени 47 проекта на обща стойност 137 804 лв.

По 223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи" е платено на един проект за 20 036 лв. По 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности" за 2 проекта на стойност 153 263 лв., а за 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" - 4 проекта за 413 602 лв. Един проект е изплатен по 322 мярка "Развитие и обновяване на селата" на стойност 925 528 лв. По мярка 511 "Техническа помощ" са разплатени 6 проекта за 712 921 лв.
На 05.05.2011г. във фонда се проведе заседание на Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП), която одобри 28 проекта по мерките - 311"Разнообразяване към неземеделски дейности" и 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" по ПРСР. От тях 21 са по мярка 311, като общата стойност на субсидията е в размер на 7 540 342 лв. По 312 мярка одобрените проекти са 7, на обща стойност 2 050 006 лв.
Проектите са насочени за инвестиции предимно в областта на селския туризъм и производство и продажба на енергия от ВЕИ.
Източник: ДФЗ - РА