Важни новини
# Заглавие на статията
61 Местните поделения на вероизповеданията улеснени при кандидатстването за аванс по ПРСР
62 ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРЪТ НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗОРНИЦА РУСИНОВА ЩЕ ПРЕДСТАВИ ВТОРАТА ФАЗА НА СХЕМАТА „БЕЗ ГРАНИЦИ - КОМПОНЕНТ 1” НА ОПРЧР
63 Публикувана е нова схема BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”
64 Приключи предварителното класиране на проекти по мерки 322 и 123 от ПРСР
65 Съкратиха сроковете за одобряване на проекти и заявки за плащане по ПРСР
66 Приемат проекти по мярка 121
67 През юли започва прием по три от най-популярните мерки на ПРСР
68 И Н Ф О Р М А Ц И Я във връзка с прехвърлянето на средства към мярка 112 и предстоящото отваряне на мярката.
69 Общини ще строят екопътеки, етнографски музеи и атракции със средства от ПРСР
70 Започва прием на заявления по мерки 123, 313 и 322 от Програмата за селските райони
71 7 млн. лева по ОПАК за подобряване на работата на съдилищата
72 От 11 май фонд „Земеделие” приема заявления за помощ de minimis при отглеждането на картофи
73 Започва прием по Мярка 121
74 Обществено обсъждане на документация по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество без определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.3.02 "Енергийна ефективност и зелена икономика"
75 ЕК представи предложението си за бъдещата политика на ЕС за развитието на селските райони
76 ОПАК предоставя 7 милиона лева на централните администрации в подкрепа на електронното управление
77 Готов е индикативният график за прием на проекти по ПРСР
78 Бенефициентите по ПРСР трябва да съгласуват с ДФ „Земеделие” промените в договорите
79 Предстои провеждане на информационни дни по схема BG161PO001/3.2-02/2011.
80 През 2011 Фонд „Земеделие” одобри субсидии от 278 млн. лева за общински проекти по ПРСР
81 Два проекта по ОП „Рибарство”получиха над 1.3 милиона лева
82 Решение № К-01-3/18.01.2012 г. за одобряване на Оценителен доклад по процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”
83 Проектите по Мярка 312 ще бъдат разгледани в рамките на ограничен бюджет
84 Спира приемът на заявления по част от мерките на пчеларската програма
85 Църкви, читалища и земеделски стопанства подписаха договори за над 5 млн. лв.
86 Животновъдни ферми получават 16 млн. лева
87 Приключи работата на оценителната комисия по схема BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”
88 ДФ „Земеделие” одобри субсидии от над 12 млн. лева за реконструкцията на църкви и читалища
89 Публикувана е нова схема по ОПРР
90 BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги"- Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта"
 
« НачалоПредишна123456СледващаКрай »
Страница 3 от 6