Важни новини
# Заглавие на статията
91 Одобриха 77 проекта за развитие на земеделски стопанства и микропредприятия
92 Подписват договори за подпомагане по ПРСР за близо 19 млн. лв.
93 Приключи разглеждането на проектите по Мярка 312 в рамките на ограничен бюджет
94 ДФ „Земеделие” изплати над 610 хил. лева по ОП „Рибарство”
95 Отварят нов прием по Мярка 321 от Програмата за селските райони
96 Стартира нов прием по Мярка 121 от ПРСР
97 Проекти за модернизация на ферми и микропредприятия получават близо 7.8 млн. лева
98 Стартира нова мярка за консултиране на фермери и собственици на гори
99 Допълнение към списък на проектите, отхвърлени на етап оценка на административното съответствие и допустимостта от Сесия 2 (с краен срок 10.05.2011 г.) по процедура BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия"
100 Стъпки при кандидатстване за кредит, рефинансиран от ДФ „Земеделие” през търговските банки
101 ПРСР 2007 – 2013 - ПРОМЯНА В РАЗМЕРА И СРОКОВЕТЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА АВАНСОВОТО ПЛАЩАНЕ
102 Преработвателни предприятия, инфраструктурни подобрения и проекти за селски туризъм получават над 48 млн. лв. по ПРСР
103 Обявена е процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013
104 Нови инвестиции за над 51 млн. лева за селския туризъм и благоустройството на населените места у нас
105 Нови проекти за над 21 млн. лева от ПРСР насърчават хранителната и горската промишленост
106 Нови 36 проекта за 12 млн. лева поощряват развитието на селските райони у нас
107 Коригирани са Указанията за временно спиране и възобновяване на договори по ОПРР
108 ЕК одобри промяна в ОП„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
109 ДФ „Земеделие” предлага за одобрение нови 33 проекта за над 34 млн. лева от ПРСР
110 Разплащателната агенция одобри 42 проекта за 15 млн. лева от ПРСР
111 ДФ „Земеделие” въвежда допълнителна клауза в договорите по 2 мерки на ПРСР
112 Одобрен е вторият голям проект по ОПРР – Проект за интегриран столичен градски транспорт
113 Днес ДФ „Земеделие” одобри 49 проекта за 49 млн. лева от програмата за селските райони
114 Започва приемът на заявления по две от мерките на ПРСР
115 Договори за над 33 млн. лева по ПРСР ще бъдат подписани идната седмица
116 Стъпки при кандидатстване за кредит, рефинансиран от ДФ „Земеделие” през търговските банки
117 Готови са препоръчителните указания за общините-кандидати по ПРСР
118 Нови 18 проекта по ПРСР за близо 11 млн. лева ще насърчават развитието на населени места и туристически дейности
119 ДФ „Земеделие” подписа нови 34 договора за над 12.2 млн. лева по Програмата за развитие на селските райони
120 Първите договори с търговски банки за рефинансиране по ПРСР при по-изгодни условия са вече факт
 
« НачалоПредишна123456СледващаКрай »
Страница 4 от 6