Нови 18 проекта по ПРСР за близо 11 млн. лева ще насърчават развитието на населени места и туристически дейности Печат

Проектите – по две от мерките на Програмата за развитие на селските райони, бяха одобрени днес на заседание на Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП). Общият размер на субсидиите е 10 841 514 лв.

По Мярка 313 ”Насърчаване на туристически дейности” одобрените проекти са 13 на обща стойност 3 425 792 лв. Средствата ще бъдат използвани за изграждане или обновяване на туристическа инфраструктура, съоръжения или атракции за посетителите: туристически и колоездачни пътеки, информационни пунктове и табла, пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони. Има и инвестиционни предложения за центрове за експониране на местното природно и културно наследство; изграждане на малки по размер атракции на открито и закрито; неголеми центрове за изкуство и занаяти, както и на места за временни изложения с туристическа цел.
По мярка 322 ”Обновяване и развитие на населените места” бяха одобрени 5 проекта, по които субсидията възлиза на 7 415 722 лв. Общините ще използват средствата за изграждане и реконструкция на улична мрежа, тротоари и осветление.
Източник: ДФЗ / 24.06.11г.