36 общини получават 177 млн. лв. по схема „Зелена и достъпна градска среда” от ОПРР Печат

Вицепремиерът и министър на регионалното развитие и благоустройството Екатерина Захариева връчи чекове за стойността на безвъзмездната финансова помощ, която 36 общини получават за реализация на проекти по схема „Зелена и достъпна градска среда“ от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Договорите бяха подписани от Деница Николова, Ръководител на Управляващия орган на ОПРР.

Общата стойност на всички 36 одобрени проекти е близо 260 млн. лв. В нея се включват основни и допълнителни обекти. Осигуреният ресурс по схемата е 177 млн. лв., с който общините ще реализират основните обекти по проектите. Обектите, които бяха избрани и начинът, по който да изглеждат, бяха определени в резултат на широки обществени обсъждания, каза вицепремиерът Захариева. Така освен, че са съпричастни към изпълнението на проектите, жителите могат да определят какво да се случва в техния град, допълни тя.

С изпълнението на основните обекти по проектррйе ще се подобри градската среда за над 4,4 млн. души, живеещи в  36-те общини, като над 150 хиляди души ще имат улеснен достъп, каза още министър Захариева. Над 1,2 млн. кв.м ще бъдат с подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки. Близо 500 хил. кв.м. ще са реконструирани и рехабилитирани от уличната мрежа. Ще бъдат осигурени над 2 000 места за паркиране. А от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление икономията  на енергия  ще бъде над 850 хил. квч/г., допълни вицепремиерът.

Проектите  целят подобряването на физическата и жизнената среда в 36 града, центрове на агломерационни ареали като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие. 

Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Припомняме, че тя беше обявена след освобождаване на ресурс от спестени средства по сключени договори  по ОПРР през лятото на 2012 г. Решението за одобрението на проектите беше взето в края на миналия месец.

Със сключването на  36 договора за БФП, общият размер на договорените средства по ОПРР възлиза на 3,028 млрд.лв. или 96,70% от бюджета на програмата. Разплатени са 42 % от бюджета на програмата, а сертифицираните средства са 30% от него.


Източник: ОПРР