На 14 март стартира кампанията за прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони Печат

В понеделник, 14 март 2011 г., министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов ще обяви началото на кампанията за прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 – 2013 г. за 2011 г. В събитието ще участват още заместник-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова и изп. директор на Държавен фонд „Земеделие” Светослав Симеонов. Те ще дадат подробни разяснения по графика за подаване на инвестиционни предложения по отделните мерки от Програмата през годината.