КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

 

1. Консултации за съществуващи възможности за финансиране, предлагане на най-добрия вариант за кандидатстване и оказване на методическа помощ за клиенти, желаещи да разработят самостоятелно своя проект;

 

2. Разработване на проектни предложения по всички български оперативни програми, финансирани от фондовете на ЕС, Програмата за развитие на селските райони и Общностни програми;

 

3.  Консултации и експертна помощ за успешно управление, изпълнение и отчитане на проекти:

 

- Подготовка на договори, подбор и назначаване на проектни екипи;

 

- Консултации и помощ за осигуряване на подходящо мостово финансиране, разработване на планове за действие, планове за управление на риска, планове за движение на паричните потоци и други документи, подпомагащи проектния мениджмънт;

 

- Юридически и финансови консултации;

 

4. Разработване на тръжна документация, консултации за подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП и НВМОП;

 

5. Изготвяне на Предпроектни проучвания, Финансови анализи, Бизнес планове, Маркетингови планове, Стратегии, Общински и Регионални планове за развитие и др.;

 

6. Експертна помощ за актуализация на Общински планове за развитие и разработване на адекватни Годишни работни програми за изпълнението им;

 

7. Обучения, организиране на конференции, семинари и др.

 

 

ПАРТНЬОРИ

 

В областта на възобновяемите енергийни източници за обезпечаване на техническата прецизност на проектите се грижат нашите партньори от 3К - Проектиране, изграждане, консултации, доставка и монтаж на възобновяеми източници за производство на електроенергия.

 

Информация

за изпълнение на Оперативните програми:

Популярни


Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/avpconsult/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79